DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Epihirisiako programma logo

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ελλάδα όπως και οι άλλες χώρες της Ευρώπης έχει δηλώσει την επιθυμία να κατευθυνθεί προς τη  λεγόμενη πράσινη οικονομία. Η έμφαση δίνεται στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ένα πολύ καλό νέο για την περιοχή μας είναι το ξεκίνημα μιας καινούριας προσπάθειας να λυθεί οριστικά κάποιο πολύ  παλιό οικολογικό πρόβλημα.
Μιλάμε για τα ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ.

Μέχρι τώρα, οι μόνοι τρόποι για απαλλαγή από τα τηγανέλαια ήταν να καταλήξουν αυτά στους κάδους απορριμμάτων η στην αποχέτευση.Η επιπτώσεις στο περιβάλλον και την οικονομία από αυτές τις πράξεις είναι εμφανές : 

 

  • Δημιουργούνται προβλήματα στις αποχετεύσεις και ταυτόχρονα οι δήμοι ξοδεύουν περισσοτέρους πόρους στους βιολογικούς καθαρισμούς  για την επεξεργασία αυτών των λαδιών.
  • Τα λάδια αυτά δημιουργούν βρομιές, οσμές και κίνδυνο για πυρκαγιές στους κάδους και γενική ακαταστασία στις χωματερές.
  • Καταλήγοντας μέσω του υδροφόρου ορίζοντα σε ποτάμια και την θάλασσα τα λαδιά αυτά, ρυπαίνουν και επηρεάζουν το οικοσύστημα.
  • Έδαφος που ποτίζεται με λάδια καθίσταται ανενεργό για πολύ καιρό επειδή η βιοαποικοδόμηση του καμένου λαδιού είναι πολύ αργή.

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Σήμερα,  υπάρχουν πολλές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα τις συλλογής των χρησιμοποιημένων λαδιών από επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια ταβέρνες κλπ.). Αυτά τα λαδιά προωθούνται σε βιοτεχνίες παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον βιοκαυσίμων. Είμαστε πολύ υπερήφανοι πώς και ο Έβρος έδωσε το παρόν σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο μέσω της εταιρίας μας.
Ο βασικότερος στόχος τις ομάδας μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος με πράξεις και όχι μόνο με λόγια, και με αυτή την φιλοσοφία ξεκινήσαμε ένα καινούριο, δύσκολο αλλά απόλυτα αναγκαίο έργο.
Με την επιτυχία αυτού του νέου ξεκινήματος, η περιοχή και η τοπική οικονομία μας θα αποκτήσουν τα ακόλουθα οφέλη

  • Συμβολή στην πράσινη ανάπτυξη
  • Οριστική απομάκρυνση των τυγγανέλαιων από την διατροφική αλυσίδα.
  • Προστασία του υδροφόρου ορίζοντα
  • Μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στους Χ.Υ.Τ.Α
  • Εξοικονόμηση των φυσικών πόρων
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

 

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζονται ευρωπαϊκές οδηγίες που υποχρεώνουν της επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μαγειρικά λάδια να τα προωθούν για ανακύκλωση αποκλειστικά μέσο εταιριών που κατέχουν της κατάλληλες άδειες διαχείρισης. Η οδηγίες αυτές προβλέπουν αυστηρές ποινές στους παραβάτες και επιτέλους και στην Ελλάδα βλέπουμε την προσπάθεια των αρμόδιων υπηρεσιών για να εφαρμοστεί ο κατάλληλος τρόπος διαχείρισης αυτών των αποβλήτων.

Ο κάθε νέος συνεργάτης μας λαμβάνει ένα αντίστοιχο πιστοποιητικό συνεργασίας ως απόδειξη προς τους αρμόδιους φορείς του κράτους.

Σε κάθε σημείο συλλογής (ταβέρνες, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.) παρέχουμε δωρεάν ειδικά πλαστικά δοχεία για συγκέντρωση των λαδιών, με όγκο και ποσότητα ανάλογα με της ανάγκες. Στη συνέχεια γίνονται τακτικές επισκέψεις του χειριστή στα σημεία συλλογής για να συγκεντρωθούν τα γεμάτα με λάδι δοχεία και να εξοπλιστούν η πελάτες μας με άλλα καθαρά δοχεία. Από εκεί και πέρα είναι η ευθύνη μας να προγραμματίσουμε την συχνότητα των επισκέψεων.

Άλλωστε, και εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα στους πελάτες μας για σωστή διαχείριση των λαδιών. Ανά διάστημα παρέχουμε δωρεάν διάφορα βιολογικά καθαριστικά και άλλα προϊόντα και κίνητρα.

Έτσι, προσκαλούμε την κάθε επιχείρηση η δημόσιο φορέα που δραστηριοποιείται στη Θράκη και επιθυμεί την συνεργασία με την Εκοθρακ στο θέμα τις ανακύκλωσης τηγανέλαιων να επικοινωνήσουν μαζί μας.

TUV AUSTRIA logo

iscc seal 01